Banner Shadow

Studia doktoranckie i programy stypendialne

Badania

Opto-Electronics Review

Opto-Electronics Review to jedyne pismo naukowo-techniczne w kraju o tak wysokim statucie międzynarodowym, wydawane w języku angielskim przez Polską Akademię Nauk (PAN) i Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Publikuje artykuły naukowe dotyczące materiałów optoelektronicznych, systemów optoelektronicznych, przetwarzania sygnałów, a także zastosowania światła oraz innych form energii promienistej, których jednostką kwantową jest foton. Zawiera wyniki badań, opisy technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań optoelektroniki. Zachęcamy do publikacji artykułów obejmujących nowatorskie tematy, poszerzające granice optoelektroniki lub fotoniki.

JCR Impact Factor 2022:  1.6
CiteScore 2022:  4.4
Punkty MEiN 2023: 100

Oferty pracy w projektach

Zapraszamy studentki i studentów do pracy w projektach realizowanych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego

Tematyka prac związana jest z działalnością naukową Zakładu, prowadzoną tematyce na pograniczu fotoniki, optoelektroniki i inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie otrzymywania, badania właściwości oraz zastosowania półprzewodników do detekcji promieniowania podczerwonego.

(więcej…)

Laureaci nagród w konkursach na najlepsze rozprawy doktorskie i prace dyplomowe

Miło nam poinformować, że dwa tematy realizowane w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego zostały wyróżnione w prestiżowych konkursach

(więcej…)

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

(więcej…)

Nowy podręcznik dla studentów elektroniki

Ten wydany w języku angielskim podręcznik „Detection of Optical Signals” stanowi kompleksowy przegląd ważnych technologii detekcji promieniowania optycznego, od promieniowania rentgenowskiego przez ultrafiolet, zakres widzialny, aż do obszarów widmowych dalekiej podczerwieni. W unikalny sposób łączy perspektywy z wielu dyscyplin, w szczególności z fizyki i elektroniki, które są niezbędne do pełnego zrozumienia działania detektorów promieniowania. Jest to nieocenione źródło wiedzy nie tylko dla studentów, ale także dla osób już zajmujących się systemami lotniczymi, teledetekcją, obrazowaniem termicznym, obrazowaniem wojskowym, telekomunikacją optyczną, spektroskopią w podczerwieni i wykrywaniem światła.

(więcej…)